Rólunk

A www.kolon-to.com honlapot a Futóhomok Természetvédelmi Egyesület üzemelteti.

A szervezet bemutatása röviden:
 
Az Egyesület a Duna-Tisza közi régióban, elsősorban a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi törzsterületének környezetében fejti ki természetvédelmi tevékenységét 1993 óta. Feladatunknak tekintjük a régió természeti értékeinek feltárását, dokumentálását, valamint a környezeti nevelést. Tagságunk és nagyszámú önkénteseinkkel aktívan részt veszünk a természeti értékek megőrzésben. Tevékenységeink során népszerűsítjük a természetvédelmet, a táj- és élővilágvédelmet, valamint felhívjuk a lakosság figyelmét közvetlen környezetük megóvására, gondozására és megismerésére. Célunk, hogy a társadalommal megismertessük és elfogadtassuk a természetvédelmi célkitűzéseket. Vállalt feladataink megvalósítása érdekében együttműködünk a civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és a helyi és regionális környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó közigazgatási és egyéb szervekkel. Segítjük azok működését különösen a természetvédelemhez, környezetvédelemhez, területfejlesztéshez, ökoturizmushoz, természetvédelmi oktatáshoz kapcsolódó feladatok megoldásában és az információcserében. A Kolon-tó környezetében működő civil szervezetekkel való együttműködés során segítjük, illetve koordináljuk azok környezet-, és természetvédelmi tevékenységét. Monitoring adatainkból rendszeresen jelentést adunk le a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Adataink átadásra kerülnek a Természetvédelmi Információs Rendszerbe, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a Natura 2000 fajokról és területekről megalapozott ország jelentéseket lehessen létrehozni az Európai Unió felé. Kutatásainkból, rendszeresen közlünk szaklapokban cikkeket. Oktatási programunk jellemzően a felső tagozatosok számára szól, s a környező iskolákon kívül már több településről is érdeklődnek a programban való részvétel lehetőségei iránt. Az oktatási programunkat folyamatosan fejlesztjük, melyben az erdőről, a nádasról, a homokbucka élővilágáról, és a madárvédelemről tanulnak a diákok. Egyre jelentősebb igény mutatkozik egyetemek részéről terepgyakorlatokon való részvételre, melyre új szakmai programot dolgoztunk ki. Egyesületünk tartja fenn a Három Határ túraútvonalat és a Kolon-tavi orchideák tanösvényt. Évente több alkalommal szervezünk szemétszedési akciót, amellyel tisztán tudjuk tartani a tó környezetét, és segítjük az helyi önkéntes közösség szerveződését. Programjaink megvalósításába a lehető legtöbb önkéntest vonjuk be. Kiemelt figyelmet fordítunk az érdeklődők tájékoztatására a közösségi médián keresztül, mely a mindennapi kapcsolattartásnak is teret ad. Meglévő infrastruktúránkat, eszközeinket rendszeresen megosztjuk más civil szervezetekkel is, így segítve az együttműködést és a programok hatékony megvalósítását. A Bikatorokban meteorológiai állomást üzemeltetünk, mely Időkép oldalon látható. Ennek adatait a Kolon-tó körül élők, gazdálkodók rendszeresen nézik, használják.
 
Alapvető céljaink:
 • A Duna-Tisza közi táj védelmében, környezetének megóvásában, természeti-kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában hatékony közreműködés.
 • Kétoldalú kapcsolatok kialakítása hazai és más országok természetvédelmi szervezeteivel, népszerűsíteni hazánk és más országok természeti értékeit, mind itthon, mind külföldön.
 • A Kolon-tó és a régió természeti értékeinek feltárása, dokumentálása.
 • Népszerűsítjük a természetvédelmet, a táj- és élővilágvédelmet, valamint felhívjuk a lakosság figyelmét közvetlen környezetük megóvására, gondozására és megismerésére.
 • Együttműködünk más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, illetve a helyi és regionális környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó közigazgatási és egyéb szervekkel.
 • Adatokat gyűjtünk, rendszerezünk és megosztunk védett és Natura 2000 fajokról.
 • Szorosan együttműködünk a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal.
 • Az Egyesület rész vesz madármentési, repatriálási programokban, szorosan együttműködve a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával.
 • Kutatási, oktatási, bemutatási céllal madárgyűrűzési programokat szervezünk.
 • Oktatási és környezeti nevelési programokat szervezünk: Kolon Fürkésző vetélkedők, Junior Ranger Tábor, Kolon Kávézó
 • Szeretnénk növelni a természetvédelem támogatóinak körét.
 • Szaktanácsadással segítjük az állami, önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő munkáját.
 • A természetvédelem tárgykörében oktató, bemutató könyveket, egyéb nyomtatott kiadványokat adunk ki.

Közérdekű adataink itt elérhetőek.

Keresse fel Facebook oldalunkat is.