Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

 

Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatási feltételeinek megteremtése a Duna-Tisza közén

A projekt keretében tanösvények és bemutatóhelyek fejlesztését, valamint kommunikációs eszközök összeállítását tervezzük a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) működési területén található Natura 2000 vizes élőhelyekhez kapcsolódó bemutatás és szemléletformálás eszközrendszerének, valamint a tájékoztatás fejlesztése céljából. Jelenleg az egységes szemléletű Natura 2000 területek bemutatását szolgáló létesítmények és bemutatási programok hiányoznak a KNPI kínálatából. A fejlesztés révén kialakítandó bemutatási infrastruktúra fejlesztés nagy részben kapcsolódik a nemzeti park már meglévő bemutatási infrastruktúra hálózatához. A célterületek országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek is. A helyszíneken hagyományosan szoros kapcsolat alakult mi a helyi lakossággal, oktatási intézményekkel.

Kolon-tavi Fürkésző

Az utóbbi években a Kolon-tó környezetében egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a terület, a természeti értékek és a nemzeti park természetvédelmi munkájának megismerésére. Az érdeklődés nagymértékben köszönhető az elmúlt években, KEOP program keretei között megvalósuló élőhely-rehabilitációknak. Jelenleg a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ezek bemutatására nem rendelkezik kellő és korszerű infrastruktúrával.

A tervezett fejlesztés épít a helyi közösségekben rejlő lehetőségekre. A helyi értékek bemutatása mellett, hangsúlyt fektet a környező Natura 2000 területek hálózatosságának bemutatására is. Fő célcsoport a környező települések lakossága, de a programok elérhetőek mind a hazai mind a külföldi érdeklődők számára is.