Kolon-tó

A Kolon-tó a Duna–Tisza köze egyik legfontosabb természetes vizes élőhelye, amely a Duna-völgyi szikesek és a Homokhátság között húzódó Turjánvidék közepén helyezkedik el. A változatos vizes élőhelyeket rétek, láperdők és homokbuckák övezik. A Kiskunsági Nemzeti Park részeként 1975-től védett 3.058 hektáros területből 630 hektár fokozottan védett. A Közös-erdő láperdői erdőrezervátum-magterületek. A Kolon-tóra több nemzetközi egyezmény hatálya is vonatkozik, így bioszféra-rezervátum, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely (ramsari terület), és Magyarország egyetlen biogenetikai rezervátuma. 2004-től – különleges madárvédelmi és természetmegőrzési területként (HUKN30003) – az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része.