2020. évi Zöld Forrás pályázat

Szemléletformálás a Lepkemonitoring-rendszerhez kapcsolódóan

A kitűzött projektcélokat – a COVID járvány miatti lezárások ellenére –sikerült maradéktalanul megvalósítanunk a meghosszabbított projektidőszak alatt.

Az önkéntes transzektezők szakmai képzésének és a létrejött önkéntes közösség megtartásának fontos részeként, legalább évente egy lepkemonitoring műhelytalálkozót szervezünk. Ez, jelen projekt jóvoltából, 2021-ben és 2022-ben is megvalósult. A műhelytalálkozókat, az új transzektezők felkészítése érdekében, rendszerint a lepkék fő rajzási idénye előttre időzítjük, március végére vagy április legelejére. Ez, 2021-bem, a járványhelyzet miatt nem valósulhatott meg, így az az évi workshopot a rajzási idény közepén, augusztus elején, az Országos Lepkész Találkozó keretében tartottuk meg. A 2022-es lepkemonitoring workshopot már nem akadályozta a járványhelyzet, így azt a szokásos időpontban, a szezon előtt, április legelején sikerült megrendeznünk. A találkozók szakmai programját egyrészt előadások tették ki a hazai és európai lepkemonitoring, valamint a hazai és európai lepkekutatási eredmények témakörében, illetve kerekasztal beszélgetések. Ezt terepi program egészítette ki, ahol a résztvevők a gyakorlatban is elsajátíthatták a transzekt menti mintavétel (transzekt menti számlálás) és az időkorlátos mintavétel (15-perces számlálás) módszerét. Ezen felül, az évadnyitó tavaszi monitoring workshop terepi és benti határozási gyakorlatot is tartalmazott, áttekintve a könnyen téveszthető nappalilepke-fajokat. Az eseményeken éjszakai lepkézés is zajlott, lepedőnél történő személyes gyűjtéssel és kihelyezett hordozható fénycsapdákkal.
Mindkét alkalom igen sikeresnek bizonyult, a vártnál nagyobb számú résztvevővel, közvetlenül is új önkénteseket és új transzekteket eredményezve.

Az önkéntes-utánpótlás fenntartásának fontos pillére a terepi bemutatók és előadások keretében végzett ismeretterjesztés és toborzás. Ezek nélkül, tartósan egyetlen közösségi tudományos (citizen science) projekt sem lehet sikeres. Terepi lepkesétáink során nem csak a transzekt mentén végzett lepkemonitoringot népszerűsítettük, de egyéb, mindenki számára elérhető citizen science eszközök és módszerek (okostelefonos lepkemonitoring app:, időkorlátos [15-perces] számlálás) is bemutatásra kerültek, illetve a beporzók védelmére, a helyes gyepkezelésre, a lepkebarát kertekre is ráirányítottuk a figyelmet- Mindezzel kapcsolódtunk az EU Beporzóvédelmi Kezdeményezéséhez (Pollinators Initiative), illetve az Európai Lepkemonitorozó Program (eBMS) adatgyűjtéséhez is.
Az ismeretterjesztő előadásra az „Ötórai zöld tea” programsorozat keretében került sor, melynek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett, kecskeméti Természet Háza adott otthont.
A terepi lepkesétákat igyekeztük nagyobb tömegeket megmozgató eseményekhez kötni, így a Gödöllői Természetfilm Fesztiválhoz, a Vácrátóti Nemzeti Botanikuskert szervezte „Földi javak asztalunkon” program civil tudomány szekciójához, illetve a Váci Zöld Fesztivál programjaihoz.
Fentieken túl, a már transzektező és a transzektezés iránt komolyan érdeklődő önkéntesek számára is szerveztünk komolyabb szakmai eseményt. Ennek során, 2022 júniusának elején, a védett Kunpeszéri erdő lepkefaunájáról készítettünk „pillanatfelvételt”, sok ember által, szinkronban végzett 15-perces lepkeszámlálás segítségével. Azon kívül, hogy az akció a hazai és európai (eBMS) lepkeadatokat is gazdagítja, a módszer és a mobiltelefonos lepkeszámláló alkalmazás ilyen módon való alkalmazása európai szinten is úttörőnek tekinthető.

A lepkékre, és ezáltal a beporzókra történő figyelemfelhívás további hatásos módja a látványos fotókiállítás. Ebből, noha többet is szerettünk volna, végül csak a minimálisan betervezett kettő valósult meg. Ezek szervezésekor is nagyszámú érdeklődőt bevonzó eseményhez kapcsolódtunk, a Váci Zöld Fesztiválhoz. Így nem csak a hatékony PR-ban kaptunk segítséget, de a város legfrekventáltabb helyére, a váci főtérre tudtuk kihelyezni a képeket. Az eredetileg nyárra tervezett fesztivál, s így a fotókiállítások is, végül késedelmesen, 2022 szeptember 10-én kerültek megrendezésre, és szintén nagy népszerűségnek örvendtek.

Ugyancsak a projekt keretében weblap-fejlesztés is történt, hogy a lepkemonitoring témaköréről, illetve az ezen a téren végzett tevékenységekről aktuális hírekkel és információkkal láthassuk el mind a laikus érdeklődőket, mind a szakmabelieket (lepkészek, nemzeti parkok) és önkénteseket. A honlapról az eBMS honlapja és az összeurópai lepkemonitoring-adatbázis is elérhető. Ez utóbbi magyar adatokkal való teljes feltöltése, az eBMS-sel együttműködve, jelenleg is folyik, s várhatóan ez év végére fejeződik be.

A fent leírtak alapján elmondható, hogy a projekt sikeres volt. Közvetlen hozadékként, a már működő, országos transzektes lepkemonitoring-hálózat kapacitásbővítésének keretében, 2022-ben több új heti lejárású, önkéntes transzektünk is létesült országszerte: Nagykovácsi, Paloznak, Budapest: Mocsáros-dűlő, Szada.