2021. évi Zöld Forrás pályázat

Ökoturisztikai fejlesztés és értékes területek védelemre való felterjesztése a Kolon-tó környezetében.

Az utóbbi 5 évben azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a természetben való kikapcsolódás, aktív feltöltődés iránt. Egyre népszerűbbek természetismereti túráink, melyek korlátozott létszámuk miatt hamar betelnek. A 2020. év egy rendhagyó év volt, és bár kevés szabadtéri túraprogramot, ugyan megtarthattunk, sajnos a Covid-19 miatt, nagy része e programoknak elmaradt. Ebben az megpróbáltatásokkal teli időszakban az emberek részéről megnövekedett az érdeklődés a közeli s távolabbi környezetünk felfedezése, és a szabad levegőn történő kellemes kikapcsolódás iránt. A Kolon-tó körül jelenleg három tanösvény áll a látogatók rendelkezésére, melyek szerkezete felújításra szorul, tartalmi anyaguk aktualizálandó, útvonalaik kijelölése megújítandó, kiegészítendő, és a Bikatorok tanösvény pallósorának faanyaga is felújításra szorul. Mivel mindhárom tanösvény a védett terület határán, néhol azt érintve halad, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a megnövekedett látogatói létszámot irányítottan tudjuk vezeti, így minimálisra csökkentjük, a természetben adódó zavarást, esetleg kárt.
A támogatásból a csökkentett költségek miatt a Bikatorok tansövény pallósorának karbantartását tudtuk elvégeztetni, elvégezni.
A táblák tervezéséhez külsős grafikust vontunk be, aki megtervezte a táblák stílusát, illetve plusz grafikai elemeket is.
Alkalmi munka keretein belül végeztük el a jelenlegi tanösvények felmérését, és a karbantartói feladatokat, ehhez szükséges eszközök beszerzését.

A Mágikus-rét egy nem védett, kb. 30 hektáros, magántulajdonban (több tulajdonos, nadrágszíj parcellák) álló különleges védett természeti értékekkel bíró terület. Olyan, a régióban ritkaságnak számító védett növények teremnek meg itt, mint a sömörös kosbor, a vitézvirág, a tarka és szibériai nőszirom, a kormos csáté, a szártalan csüdfű, vagy a fokozottan védett pókbangó. E növényfajok állományainak fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő természetvédelmi kezelés. Jelenleg a területet kaszálóként hasznosítják, és a nadrágszíj parcellák miatt ugyan nem egyszerre kaszálják le az egészet, de ezt hosszútávon csak természetvédelmi intézkedésekkel lehet biztosítani. A kezelési terv elkészüléséhez és betartásához szükséges a terület ex lege láp területté nyilvánítása, melyet Egyesületünk kezdeményezett a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága felé. A terület jellegéből és karakterfajainak köszönhetően lápi élőhelynek minősül. Fontos táplálkozó területe még több vonuló madárnak, mint pl.: nagy póling, nagy goda, és a bíbic. Valószínűsíthető költése a fokozottan védett harisnak. A madarak költése és tavaszi-őszi vonulásának zavartalanságát is természetvédelmi intézkedésekkel tudjuk fenntartani.
A Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi törzsterületén 2012-ben befejeződött, mederkotrásos élőhely-rekonstrukció során kitermelt tavi üledék deponálása a védett területen kívül, egy korábbi feketefenyő-ültetvény helyén történt meg. A kotrásanyagot a tószegélyben található homoktalajba keverve alakítottak ki új, 14 őshonos fajokból álló erdőt, mely egyfajta dendrológiai gyűjteményként mutatja be a régióban honos fás szárú növényfajokat. A közeli talajvízszintnek köszönhetően az állomány gyors növekedésnek indult, mára a 8-10 méteres nyarak alatt fejlődő cserjeszint is egyre több természeti értéknek ad otthont.
Mindkét terület esetében a biotikai adatgyűjtést és a védetté nyilvánításhoz szükséges megalapozó dokumentumokat az egyesületi tagok önkéntes munkában végeztékel. Javaslatunkat mellékletben csatoltunk.
A www.kolon-to.com honlapot 2016-ban indította el Egyesületünk. Rendkívül fontosnak tartjuk a tájékoztatást szakmai tevékenységünkről, nyilvános programjainkról, önkéntes tevékenységi lehetőségekről. A honlap széleskörben, bárki számára elérhető, regisztráció nélkül.
Honlapunk fejlesztése során szeretnénk több információt adni az aktuális kutatói munkákról, és a szervezett programjainkról.
Az I. pontban leírt tanösvények és túraútvonal hálózat fejlesztése kapcsán a meglévő útvonalakat digitális formában is megjelentetjük honlapunkon, így az egyénileg kiránduló látogatók számára is elérhető az érintett területek megközelítése, a parkolási lehetőségek és a nyomvonalak is követhetőek telefonjuk segítségével.
A megjelenített térképek segítségével átlátható túrahálózat tekinthető meg, mely lehetőséget ad a látogatók számára túracsomagok összeállítására egy vagy akár többnapos programként.
A külföldi látogatók számára is szeretnénk, ha bejárható lenne ezen útvonalak, és tájékozódhatnának szakmai tevékenységeinkről, programjainkról, ezért egy angol nyelvű aloldalt is létrehoztunk.